Pálenice

Pokud chcete získat kvalitní destilát, musíte na něj použít kvalitní ovoce ve vysokém stadiu zralosti – aby obsahovalo co nejvíce cukru a aromatických látek.
Pro přípravu kvasu jsou nejvhodnější nádoby s kvasnou zátkou, které zamezují přístupu vzduchu a zároveň umožňují unikání oxidu uhličitého, který se tvoří při kvašení. Nádoby na kvašení musí být vždy dokonale čisté.
V palírně provozujeme – moštování ovoce.
Ovoce moštujeme a mošt nijak nekonzervujeme ani nepasterujeme. Z 100kg jablek vám vymoštujeme asi 50-70l moštu podle druhu přinesených jablek. Při menším množství ovoce či kvasu je materiál smíchán se stejným druhem ovoce ( kvasu) za podmínek dodržení poměru jednotlivých druhů ovoce v kvasných kádích.
V případě, že si pěstitel přeje, aby jeho destilát byl připraven výhradně z jeho vlastního ovoce, musí dodat jednorázově minimálně 300kg ovoce.